سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میکده جنون-نوای مداحان اصفهان

 

استادگفت:با دوست جمله بساز.....خندیدم لبخند

صفر داد!!

اما او هرگز ندانست با دوست دنیا می سازند....

نه جملهچشمکقلب
تاریخ : سه شنبه 93/7/22 | 9:51 صبح | نویسنده : مهدی یزدانی زازرانی | نظر

 

استادگفت:با دوست جمله بساز.....خندیدم لبخند

صفر داد!!

اما او هرگز ندانست با دوست دنیا می سازند....

نه جملهچشمکقلب
تاریخ : سه شنبه 93/7/22 | 9:51 صبح | نویسنده : مهدی یزدانی زازرانی | نظر

                                 بادستان خالی ام                                                                                                                   وگران میخری وجودبی بهایم را ..
تاریخ : سه شنبه 93/7/22 | 9:48 صبح | نویسنده : مهدی یزدانی زازرانی | نظر

تاریخ : سه شنبه 93/7/22 | 9:46 صبح | نویسنده : مهدی یزدانی زازرانی | نظر


  • paper | فروش لینک | فروش بک لینک